rongxin
All categories

产品说明

Description:
Description:
Information

产品说明

仿生学家最早对蜜蜂窝产生了兴趣,经过深入的研究,发现蜂窝具有重量轻、强度高、结构稳定的特性。受此启发,科学家研究出人工蜂窝并逐步将它作为一种加强结构用的轻质芯体材料,生产出夹芯蜂窝板,并将蜂窝板材料应用于航天及军用产品,此后蜂窝板凭借自身优异的性能迅速进入到建筑业、电梯业、轨道交通业、船舶业等民用领域。

Scan the QR code to read on your phone

Rongxin

Home            About            Products            News            Feedback            Contact 

COPYRIGHTzjrxdj.cn  浙ICP备19041278号  Power by:www.300.cn

浙江荣信电机